Система трудових показників у розробці бізнес-плану

Блог для власника бізнесу

Підпишіться і раз на місяць отримуйте на пошту добірку корисних матеріалів і кейсів для зростання продажів, автоматизації бізнесу, ведення фінансового та управлінського обліку

Ви успішно підписалися на блог

У Сергія є власний виробничий цех - він робить меблі на замовлення. Порядок роботи такий: клієнт замовляє меблі, вносить передоплату і Сергій починає роботу. Левову частку передоплати забирають матеріали, які потрібно замовити і купити, оренда цеху, зарплата співробітникам, комунальні послуги. Але Сергій не переживає - хоча власних коштів у нього немає, зате є черга з клієнтів на три місяці вперед і велика частина передоплати вже отримана.

Здавалося б, бізнес успішний. Але немає. Сергій живе не на свої гроші. Він користується чужими грошима, тобто живе в борг. Для оцінки ефективності свого бізнесу він використовує показники «Доходи» і «Витрати» і вважає, що цього достатньо. Але якщо він буде працювати за такою схемою далі, то в кращому випадку бізнес буде стагнувати, в гіршому - він збанкрутує. А коли це трапиться, Сергій гірко вигукне: «Ну що я робив не так ?!» і піде з бізнесу.

Щороку закриваються тисячі підприємств. Тільки в 2021 році перестали існувати 346 995 підприємств. З початку 2021 року - 26970. За показником працюють бізнесів Росія відкотилася до рівня 2021 року.

Дані статистики по малому бізнесу з сайту ФНС

Банкрутство підприємств відбувається з різних причин. Іноді тому, що підприємець не вміє правильно оцінити рентабельність і ефективність роботи, а значить, не встигає спрогнозувати падіння бізнесу і вжити заходів щодо його оздоровлення (як наш герой Сергій). Розповідаємо, які показники потрібно оцінювати, щоб не поповнити ряди банкрутів.

Що таке показники ефективності

Якщо на рахунках компанії мільйони доларів, це не означає, що вона в плюсі. Так само, як і касовий розрив або негативний баланс на рахунку не факт, що бізнес на межі банкрутства. Успішний бізнес чи ні показує не кількість грошей в касі, а цифри по різним аспектам роботи компанії. Ці цифри і є показники ефективності.

Багато сучасних економістів і підприємці часто задаються питаннями щодо такого поняття, як ефективність бізнесу. Тема досить непроста в зв'язку з її специфікою. Дуже важливо дати визначення самому поняттю ефективності. Якщо виражатися простою мовою, то мова піде про якісному або позитивному результаті в процесі будь-якої діяльності. Почасти це твердження справедливо.

Однак такі питання вимагають глибших досліджень теми, адже оцінка ефективності бізнесу повинна включати в себе не тільки словесний опис діяльності, але і різні загальноприйняті економічні та математичні формули. Все ж спробуємо розібратися.

Ефективність

Економічний сенс даного терміну охарактеризується як відношення витрачених коштів до досягнутого результату. Іншими словами, це результат, поділений на витрати.

Спробуємо навести приклад: підприємство займається обробкою металевих виробів. Було опрацьовано 100 деталей. Кінцева вартість однієї деталі - 2 рубля. Вартість однієї деталі з урахуванням процесу обробки - 1 рубль. Виходить, що ефективність даного виробництва буде дорівнювати 1.

Це самий тривіальний із прикладів. Справа в тому, що в сучасному бізнесі під ефективністю не тільки і не завжди розуміються показники.

Це може бути і число продажів, і рентабельність, і навіть кількість випущеної продукції. Подібна оцінка вимагає досить вузького підходу.

Кожна галузь може мати свої власні показники ефективності бізнесу, що практично не дозволяє дати конкретне визначення цьому поняттю.

Якщо знову повернутися до прикладів і взяти IT-компанію, то її ефективність сміливо можна оцінити за охопленням аудиторії або за кількістю користувачів. Якщо розглядати маркетингове агентство, то тут показників може бути кілька, наприклад, охоплення аудиторії, результативність заходів.

Є думка, що ефективність бізнесу - це його стабільне і налагоджене функціонування без будь-яких проблем.

Оцінка

Ключові показники ефективності - це ціла система оцінки, яка допомагає організації визначити досягнення стратегічних і тактичних цілей. Їх використання дає організації можливість оцінити свій стан і допомогти в оцінці реалізації стратегії.

Показниками ефективності бізнес - проекту є:

 • Прибуток
 • Рентабельність
 • Точка беззбитковості
 • Запас фінансової міцності
 • Термін окупності - PBP,
 • Прийнята ставка дисконтування -D
 • Дисконтований термін окупаемості- DPBP
 • Чиста приведена вартість-NPV
 • Внутрішня норма доходності- IRR
 • Термін повернення позикових коштів-RP
 • Коефіцієнт покриття позичкової заборгованості (повернення позикових коштів)

Основним показником ефективності будь-якого підприємства є прибуток, як найважливіший показник діяльності організації.

Наступним показником, що характеризує, ефективність роботи підприємства є рентабельність.

Рентабельність означає прибутковість підприємства.

Рентабельність є результатом виробничого процесу.

Основними показниками рентабельності є:

1). Рентабельність продукції і продажів

2). Рентабельність вкладень підприємства

4). Рентабельність виробництва

Вона формується під впливом чинників, пов'язаних:

На певному етапі розвитку підприємець прагне оцінити ефективність діяльності своєї компанії. Саме така оцінка дозволяє зробити висновок, наскільки організація слід прогнозованим сценарієм розвитку, після чого вибудовується нова бізнес стратегія. Ефективність бізнесу відображає успішність компанії, відповідність її нормативних кількісних показників, властивих для конкретних етапів діяльності. У даній статті будуть розкриті наступні пункти цієї теми:

Оцінка ефективності бізнесу

Завдяки оцінці ефективності бізнесу можна отримати дані про те, як відбувається розвиток компанії, чи працює бізнес план. Як наслідок, головний документ підприємства коригується, і створюється новий, більш дієвий. Основні показники, що визначають оцінку ефективності бізнесу:

 • Оновлення, поповнення асортименту товару / послуг. У фінансовому плані компанії слід передбачити витрати на замовлення / закупівлю нової продукції, яка була б цікава споживачу;
 • Помірний відсоток бракованої продукції. Цей показник можна застосовувати до товарів (виготовленим неякісно на виробництві) або до послуг (наданих на не повинно якості). Чим нижче% браку, тим більший прибуток;
 • Збільшення показників лояльності клієнтів. Більше 30% постійних покупців - свідчення успішної роботи компанії;
 • Результативний менеджмент. Завдяки налагодженій роботі менеджменту, рівень доходу може за рік збільшитися в рази, перевищивши витрати;
 • Частка ринку. Показник дає характеристику стану фірми на ринку в порівнянні з конкурентами. Кількісний маркер частки ринку визначають% співвідношенням показників обсягу продажів, до загального обсягу продажу товарів аналогічної категорії на ринку.

Зазначені показники ефективності бізнесу можуть надати інформацію тільки про одне бізнес процесі. Систематизуючи показники, вийде дізнатися загальну ефективність бізнесу компанії. Кожне підприємство самостійно вибирає параметри ефективності бізнесу.

Фінансові показники ефективності бізнесу:

 • Знайти ключовий індикатор - фінансовий маркер, за рахунок якого робляться висновки про ефективність. Наприклад, в бізнесі з оренди нерухомості це рівень прибутку на квадратний метр, в бізнесі по наданні послуг мобільного зв'язку це середня щомісячна виручка компанії на одного абонента;
 • Формування ціни.

Ключові показники ефективності бізнесу (Key Performance Indicator, аббр. KPI) - інструменти, що дозволяють провести аналіз ефективності будь-якої діяльності, визначити% досягнення цілей. KPI в будь-якій сфері бізнесу це:

 • Оборот бізнесу;
 • Чиста вартість активів;
 • Сукупна частка ринку;
 • Доходи до відрахувань; <
 • Чистий прибуток;
 • Чиста приведена вартість бізнесу;
 • Індекс потенціалу розвитку бізнесу;
 • Боргове навантаження бізнесу;
 • Ефективність в розрахунку на одного працівника.

В основному, ефективність бізнесу оцінюють виходячи з бухгалтерської звітності. Документація дозволяє визначити фінансове становище підприємства, результати його діяльності. Базуючись на ці відомості, можна робити висновки і приймати ключові економічні резолюції.

Ключові фактори оцінки ефективності бізнесу, відео:

Підвищення ефективності бізнесу

Сучасні економічні умови стимулюють підприємців на скорочення витрат, спрощення бізнес процесів і підвищення ефективності бізнесу, зі збільшенням його прибутковості. Але як реалізувати всі ці завдання? Для цього необхідно скористатися інструментами, які підвищать ефективність бізнесу.

Надіслати свою хорошу роботу в базу знань просто Використовуйте форму, розташовану нижче

Студенти, аспіранти, молоді вчені, які використовують базу знань в своє навчання і роботи, будуть вам дуже вдячні.

 • ВСТУП 3
 • Розділ 1. Основні завдання БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5
 • 1. . їли і функції бізнес-планування 5
 • 1. . Структура бізнес-плану 10
 • 1. Система трудових показників 15
 • в розробці бізнес-плану 15
 • ГЛАВА 2. РОЗРОБКА ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ 17
 • 2. . Характеристика підприємства 17
 • 2. . Розрахунок фонду заробітної плати на 2021 рік 22
 • 2. . истема преміювання 28
 • 2. . Нематеріальне стимулювання. 32
 • ВИСНОВОК 34
 • ЛІТЕРАТУРА 36

Планування - це обов'язковий елемент будь-якої підприємницької діяльності. Неможливо добитися стабільного успіху в бізнесі без чіткого уявлення цілей своєї діяльності, постійного збору та аналізу інформації як про стан ринків збуту, положення конкурентів, так і про власні перспективи і можливості. В першу чергу успіх будь-якого бізнесу залежить від того, наскільки вдало обрана сфера підприємництва, правильно оцінена ринкова кон'юнктура, обрана стратегія і розроблена тактика її реалізації.

Не буде перебільшенням назвати бізнес-план основою управління не тільки комерційним проектом, але і самим підприємством. Бізнес-план виступає як об'єктивна оцінка власної підприємницької діяльності фірми і в той же час як необхідний інструмент проектно-інвестиційних рішень відповідно до потреб ринку. Це одночасно пошукова, науково-дослідницька та проектна робота. Бізнес-план передбачає рішення стратегічних і тактичних завдань, що стоять перед підприємством, незалежно від його функціональної орієнтації:

організаційно-управлінська і фінансово-економічна оцінка стану підприємства;

виявлення потенційних можливостей підприємницької діяльності, аналіз сильних і слабких сторін;

планування соціального розвитку колективу;

формування інвестиційних цілей на планований період.

В бізнес-плані обгрунтовуються загальні та специфічні деталі функціонування підприємства в умовах ринку; вибір стратегії і тактики конкуренції; оцінка фінансових, матеріальних, трудових ресурсів, необхідних для досягнення цілей підприємства.

Бізнес-планування є інструментом до підвищення ступеня здійснення ідей і проектів будь-якого типу. Будь-яку складну проблему можна розділити на більш прості, потім деталізувати і розглянути можливість їх здійснення. Цей метод лежить в основі бізнес-планірванія. Бізнес-план дає об'єктивне уявлення про можливості розвитку виробництва, і соціального розвитку колективу, способах просування товару на ринок, ціни, можливого прибутку, основних фінансово-економічних результатах діяльності підприємства, визначає зони ризику, пропонує шляхи їх зниження. У бізнес-плані вирішуються як внутрішні завдання, пов'язані з управлінням підприємством, так і зовнішні, обумовлені взаємним урахуванням інтересів всіх сторін-учасниць: замовника бізнес-плану, підрядних фірм, муніципальних органів, і, нарешті, споживача.

Мета цієї роботи - розробка в складі бізнес-плану напрямки соціально-економічного розвитку колективу.

В умовах переходу до ринкової економіки оволодіння мистецтвом складання бізнес-плану стає вкрай актуальним. Це обумовлено рядом причин. По-перше, змінюється господарська середовище ставить керівників (як досвідчених, та й початківців) перед необхідністю по-іншому прораховувати свої дії на ринку, готуватися до такого безперервного для них заняття, як боротьба з конкурентами. По-друге, в нашу економіку входить нове покоління підприємців. Багато з них не мають досвіду керівництва підприємством. Тому вони дуже смутно уявляють собі практичні проблеми. По-третє, сучасні інвестиційні проекти, як правило, вимагають великих капіталовкладень. Вони не завжди є у підприємців. У зв'язку з цим керівники повинні вміти обгрунтувати свої заявки і довести (на основі прийнятої на Заході документації), що вони здатні оцінити головні аспекти використання інвестицій не гірше бізнесменів з інших країн.

Ми використовуємо печиво
Ми використовуємо файли cookie, щоб забезпечити вам найкращий досвід на нашому веб-сайті. Використовуючи веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашим використанням файлів cookie.
Дозволити файли cookie